Tim NOVOGA SVIJETA kvalificiran je za prevođenje tekstova s hrvatskog jezika na strane jezike koji su u ponudi, kao i za prevođenje svih vrsta tekstova pisanih stranim jezikom na hrvatski jezik.

  • Cijena prijevoda ovisi o vrsti teksta, kao i o količini teksta koji se prevodi.