Škola stranih jezika NOVI SVIJET radi po audiovizualnoj metodi .

NOVI SVIJET snažno se oslanja na tradiciju odgovornog i profesionalnog rada te nudi kontinuitet stjecanja jezičnog znanja kroz brojne vrste tečajeva i metodički osmišljenih programa. Programski formati i opcije prilagođeni su dobi i interesu polaznika te na optimalan način zadovoljavaju potrebe skupina ili pojedinaca, ovisno o njihovom stručnom ili osobnom profilu i predznanju.

NOVI SVIJET ima akreditaciju za:

– 5 stranih jezika – engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, i hrvatski za strance.

Nastavni programi za navedene jezike kao i 6 stupnjeva znanja stranog jezika – A1, A2, B1, B2, C1, C2 – u potpunosti su  prilagođeni CEF-u.

 

Budući da se akreditirani nastavni programi i stupnjevi znanja temelje na CEF-u ( Zajednički europski referentni okvir za jezike), koji kao temeljni dokument Vijeća Europe jasno i precizno definira standarde učenja, poučavanja i vrednovanja znanja, metodika poučavanja u Novom svijetu prilagođena je ciljanom razvijanju i usvajanju potrebnih jezičnih znanja i vještina.

Diploma Novog svijeta donosi brojne pogodnosti, između ostaloga, bolje pozicioniranje i napredovanje na poslu te mogućnost nastavka učenja stranih jezika na nekom od europskih jezičnih učilišta.

Profesori NOVOG SVIJETA nositelji su diplome Filozofskog fakulteta, autori mnogih udžbenika stranih jezika, lektori i viši asistenti na Filozofskom fakultetu u Mostaru, mentori studentima Filozofskog fakulteta, sudionici stručnih seminara u zemlji i inozemstvu te voditelji jezičnih radionica za profesore stranih jezika.